Hvad er Integral Terapi?

Her får du lidt information omkring den form for terapi jeg er ved at uddanne mig i og praktiserer.

ID psykoterapi er inspireret af den amerikanske psykolog, filosof og integrale pioner, Ken Wilber.


Integral betyder “inklusiv” og er en særlig form for holistisk / helhedsorienteret retning indenfor psykoterapi. Den kombinerer en mere traditionel videnskabeligt baseret psykologi og psykoterapi med meditation og en større transpersonel eller spirituel forståelse af terapi og udvikling.


Det betyder bl.a. at vi inkluderer alt hvad der påvirker os, både indefra og udefra:


  • Perspektiver
  • Udviklingsstadier- og niveauer
  • Parallelle livsområder og udviklingsspor
  • Tilstande
  • Typer


Integral psykoterapi har integreret alle hovedretningerne inden for psykologi og psykoterapi: Adfærds- og kognitiv psykologi, relationel / systemisk psykologi, psykodynamisk psykoterapi, eksistentiel- og humanistisk psykologi og transpersonlig psykoterapi.

Som ID psykoterapeuter hjælper vi mennesker med at blive mere bevidste, med at bryde mønstre, finde ny retning i livet, udvikle nye kompetencer, løse indre konflikter og føle sig mere hele og godt tilpas med sig selv og andre. Det kan gøres på mange måder, afhængigt af hvad der passer til den enkelte klient.

I ID psykoterapi tilpasser vi vores tilgang efter den enkelte klient i stedet for at få vedkommende til at passe ind i en bestemt metode eller teori. Mennesker er vidunderligt forskellige og har brug for forskellige tilgange til terapi.

Derfor inkluderer ID psykoterapi:
Samtaleterapi, kropsterapi, drømme -og tegne terapi, psykodrama, formarbejde og mindfulness.

Vi arbejder krops orienteret, fordi krop og psyke hænger uløseligt sammen. Vores krop og nervesystem husker vores tidligere oplevelser, og det påvirker vores tanker og følelser som voksne og omvendt påvirker vores tanker og følelser vores krop.

3 lag af identitet

1. lag: Det reaktive Selv

På dette bevidsthedsniveau identificerer vi os med bestemte forestillinger om os selv, som vi ubevidst reagerer både følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt ud fra.

Herfra forskanser vi os (ofte uden selv at vide det) bag en bestemt selvopfattelse og et bestemt “image” ud ad til.Selvbilledet fungerer på dette niveau som en ubevidst psykisk beskyttelses-mekanisme.

Ved nærmere eftersyn viser det sig, at der hverken er meget frihed, kreativitet eller varig livskvalitet i at leve ud fra det reaktive selv.


2. lag: Det kreative Selv

Det kreative selv er vores bevidste vilje, hvorfra vi ikke forsvarer bestemte selvbilleder. Vi har her en langt mere nuanceret selvopfattelse, og kan derfor kreativt bruge mange forskellige sider af vores psyke. Det betyder også, at vi ikke har en masse investeret i, at andre skal opfatte os på en bestemt måde.

Fra det kreative selv erkender vi, at vi gennem vores måde at tænke, føle og handle på, i høj grad selv skaber det liv, vi lever. Derfor tager vi herfra, selv initiativ til at skabe det liv, som er værdigt, glædeligt og meningsfyldt for os.


3. lag: Det essentielle Selv

Vores forståelse af mennesket er, at vi har en bevidsthedskerne, som er vores egentlige natur eller identitet. Det essentielle Selv er den dybeste og oprindelige oplevelse af at “være”, af “jeg er”, som ikke er forbundet med nogen former for selvbilleder.

Når vi har kontakt med dette lag af os selv, er hverken oplevelsen af vores livskvalitet, kærlighed, glæde, frihed eller mening afhængigt af noget som helst udenfor os selv.Fra det essentielle lag af psyken er det i sig selv ekstatisk at være til.

unsplash