Med tillid og anerkendelse støtter jeg borgeren i at se muligheder og egne ressourcer

Det er min faste overbevisning, at arbejdsmarkedet har brug for en mangfoldighed af både personlige -og faglige
kompetencer, og at det er muligt for alle at bidrage på deres helt unikke måde.

Det kan give en følelse af formål og tilfredsstillelse, som kan hjælpe med at øge ikke bare selvtillid og trivsel, men også helbredet.

Det har jeg selv indgående kendskab til, og kan derfor sætte mig ind i, hvor vigtigt det er at få den rette hjælp og støtte.


Med en baggrund som Personlig træner, coach og psykoterapeut har jeg hjulpet hundredvis af mennesker med at udvikle sig og nå deres mål, og det samme kan jeg gøre for jeres borgere.


Ved at møde den ledige i øjenhøjde, med nærvær og empati skaber jeg en tillidsfuld relation som fundament for
samarbejdet, da det er nødvendigt, for at skabe udvikling.


Borgeren føler sig optimistisk og motiveret efter en samtale med mig, fordi jeg har skabt en god relation og anerkendt dem.


Med udgangspunkt i den motiverende samtale viser jeg, at
jeg lytter og anerkender borgeren, og får en grundig forståelse af deres forudsætninger, behov og mål.

Dette sikrer at jeg kan yde den rette individuelle støtte, så borgeren lykkes med det de går i gang med, men også så vi kan finde det rigtige match for dem.


Jeg anvender forskellige metoder og teknikker til at hjælpe borgeren med, at få øje på deres ressourcer samt understøtte deres egen inklusion i processen. Det kan være gennem åbne dialoger, hvor vi aktivt lytter til hinanden og udveksler idéer og perspektiver. Jeg bruger også refleksive øvelser og spørgeteknikker til at udfordre og udvide borgerens egen forståelse af deres situation og muligheder. Sammen skaber vi en partnerskabsrelation, hvor borgeren er en aktiv deltager i deres egen udvikling, og føler sig anerkendt og engageret.


Mit mål er at styrke borgerens selvstændighed og selvværd, så de kan blive i stand til at håndtere fremtidige udfordringer på egen hånd. Det vil jeg gøre ved at støtte dem i at identificere deres egne ressourcer og styrker samt hjælpe dem med at opbygge nye kompetencer og handlemønstre.


Igennem tværfagligt sparring med kollegaer og samarbejdspartnere samt strukturering og dokumentering af
forløbet, sørger jeg for at der er god kommunikation og samarbejde, så vi understøtter hinanden i processen med
den lediges hensyn for øje.


Med regelmæssig opfølgning, anerkendelse af borgerens fremskridt og ved at hjælpe dem med at takle evt.
udfordringer der skulle opstå, motiverer jeg borgeren til at fortsætte deres aktivering.